top of page

REGULAMIN

 

Amatorskiego połowu ryb na wodach
Zakładu Rybackiego Bogaczewo Spółka z o.o.

obowiązujący od roku 2021

 

 

1. Połowu można dokonywać na podstawie wykupionego zezwolenia wraz z załączonym regulaminem połowu ryb.

 

2. Posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do wędkowania zgodnie z przepisami Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18.04.1985r. z późniejszymi zmianami oraz wydanymi Rozporządzeniami Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w tym przedmiocie, Ustawy o Ochronie Przyrody i niniejszym regulaminem.

 

3. Wędkarz zobowiązany jest okazywać zezwolenie na połów ryb, złowione ryby oraz sprzęt służący do połowu, na każde wezwanie Policji, Państwowej Straży Rybackiej i Leśnej oraz upoważnionych przedstawicieli Zakładu Rybackiego Bogaczewo.

 

4. Wędkarz zobowiązany jest opuścić łowisko gdy w jego obrębie odbywa się tarło ryb, odbywają się zawody wędkarskie lub prowadzone są zabiegi gospodarcze użytkownika wód.

 

5. Wprowadza się następujące ochronne wymiary gospodarcze

- LIN -30cm

- KARAŚ, OKOŃ, PŁOĆ -15cm

- LESZCZ -25cm

- SANDACZ -50cm

- KARP -40cm

- SZCZUPAK -50cm

- WĘGORZ -60cm

 

6. Obowiązują następujące limity dzienne połowu:

- KARP, LIN– 4 sztuki

- WĘGORZ, SANDACZ, SZCZUPAK– 2 sztuki

Łącznie w/w gatunków można złowić 6 sztuk

Dla pozostałych gatunków limit dzienny wynosi 10kg

 

7. Przez określenie „wędkowanie z brzegu” należy rozumieć wędkowanie z brzegu naturalnego lub pomostu. ZAKAZ POŁOWU Z ŁODZI ZACUMOWANEJ DO BRZEGU

 

8. PUNKT 8 WYKREŚLONY W CAŁOŚCI //"Wędkowanie z łodzi dozwolone jest na zarejestrowanych jednostkach pływających, na których widoczny jest nr rejestracyjny."//

 

9. Posiadacz zezwolenia ma prawo wędkować dwoma wędkami z brzegu, łodzi jedną wędką z lodu (w zależności od wykupionego zezwolenia) na godzinę przed wschodem słońca i godzinę po zachodzie słońca wg zapisów kalendarza.

 

10. Przy wędkowaniu z łodzi lub brzegu zezwala się na połów ryb osobie towarzyszącej w limicie sprzętu dla tegoż wędkarza (Dotyczy współmałżonka wędkarza i dzieci do lat 18).

 

11. Złowione ryby niewymiarowe, w okresie ochronnym lub nie przeznaczone do zatrzymania należy bezzwłocznie, z zachowaniem należytej ostrożności, odhaczyć i wypuścić do wody, w której zostały złowione. NAWET WTEDY GDY STAN ICH WSKAZUJE NA ZNIKOME SZANSE PRZEŻYCIA. W przypadku trudności z odhaczeniem bez zadnia jej zbędnych cierpień należy odciąć haczyk.

 

12. Opuszczając łowisko należy zostawić po sobie ład i porządek.

 

13. ZABRANIA SIĘ:

- połowu raka szlachetnego i raka błotnego

- połowu ryb przez holowanie przynęty – trolling

- usuwania i niszczenia roślinności wodnej i nadbrzeżnej, zanieczyszczenia wody, brzegów oraz szkodzenia w inny sposób środowisku wodnemu

- pozostawiania zarzuconych wędek bez osobistego nadzoru

 

14. W PRZYPADKU NARUSZENIA USTAWY O RYBACTWIE ŚRÓDLĄDOWYM I NINIEJSZEGO REGULAMINU KONTROLUJĄCY MOŻE ODEBRAĆ ZA POKWITOWANIEM – ZEZWOLENIE UPRAWNIAJĄCE DO POŁOWU RYB NA WODACH ZAKŁADU RYBACKIEGO BOGACZEWO SPÓŁKA Z O.O.

bottom of page