top of page

REGULAMIN

 

Amatorskiego połowu ryb na wodach
Zakładu Rybackiego Bogaczewo Spółka z o.o.

obowiązujący od roku 2023

 

 

1. Połowu można dokonywać na podstawie wykupionego zezwolenia wraz z załączonym regulaminem      połowu ryb.

 

2. Posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do wędkowania zgodnie z przepisami Ustawy o Rybactwie      Śródlądowym z dnia 18.04.1985r. z późniejszymi zmianami oraz wydanymi Rozporządzeniami 

    Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w tym przedmiocie, Ustawy o Ochronie Przyrody i

    niniejszym regulaminem.

 

3. Wędkarz zobowiązany jest okazywać zezwolenie na połów ryb, złowione ryby oraz sprzęt służący do

    połowu, na każde wezwanie Policji, Państwowej Straży Rybackiej i Leśnej oraz upoważnionych

    przedstawicieli Zakładu Rybackiego Bogaczewo.

 

4. Wędkarz zobowiązany jest opuścić łowisko gdy w jego obrębie odbywa się tarło ryb, odbywają się

    zawody wędkarskie lub prowadzone są zabiegi gospodarcze użytkownika wód.

 

5. Wprowadza się następujące ochronne wymiary gospodarcze

   - LIN                                     -30cm

   - KARAŚ, OKOŃ, PŁOĆ      -15cm

   - LESZCZ                             -25cm

   - SANDACZ                          -50cm

   - KARP                                 -40cm

   - SZCZUPAK                        -50cm

   - WĘGORZ                           -60cm

 

6. Obowiązują następujące limity dzienne połowu:

    - KARP, LIN– 4 sztuki

    - WĘGORZ, SANDACZ, SZCZUPAK– 2 sztuki

    Łącznie w/w gatunków można złowić 6 sztuk

    Dla pozostałych gatunków limit dzienny wynosi 10kg

 

7. Przez określenie „wędkowanie z brzegu” należy rozumieć wędkowanie z brzegu naturalnego lub 

    pomostu.

8. Posiadacz zezwolenia ma prawo wędkować dwoma wędkami z brzegu, łodzi jedną wędką z lodu

    (w zależności od wykupionego zezwolenia) na godzinę przed wschodem słońca i godzinę po

    zachodzie słońca wg zapisów kalendarza.

 

9. Przy wędkowaniu z łodzi lub brzegu zezwala się na połów ryb osobie towarzyszącej w limicie

    sprzętu dla tegoż wędkarza (Dotyczy współmałżonka wędkarza i dzieci do lat 18).

 

10. Złowione ryby niewymiarowe, w okresie ochronnym lub nie przeznaczone do zatrzymania należy 

      bezzwłocznie, z zachowaniem należytej ostrożności, odhaczyć i wypuścić do wody, w której

      zostały złowione. NAWET WTEDY GDY STAN ICH WSKAZUJE NA ZNIKOME SZANSE

      PRZEŻYCIA. W przypadku trudności z odhaczeniem bez zadnia jej zbędnych cierpień należy

      odciąć haczyk.

 

11. Opuszczając łowisko należy zostawić po sobie ład i porządek.

 

12. ZABRANIA SIĘ:

     - połowu raka szlachetnego i raka błotnego

     - połowu ryb przez holowanie przynęty – trolling

     - usuwania i niszczenia roślinności wodnej i nadbrzeżnej, zanieczyszczenia wody, brzegów oraz

       szkodzenia w inny sposób środowisku wodnemu

     - pozostawiania zarzuconych wędek bez osobistego nadzoru

 

13. W PRZYPADKU NARUSZENIA USTAWY O RYBACTWIE ŚRÓDLĄDOWYM I NINIEJSZEGO

      REGULAMINU KONTROLUJĄCY MOŻE ODEBRAĆ ZA POKWITOWANIEM – ZEZWOLENIE

      UPRAWNIAJĄCE DO POŁOWU RYB NA WODACH ZAKŁADU RYBACKIEGO BOGACZEWO

      SPÓŁKA Z O.O.

bottom of page