top of page

OPŁATY  ZA  WĘDKOWANIE  NA  JEZIORACH
ZAKŁADU  RYBACKIEGO  BOGACZEWO  SP. Z O.O.

 W SEZONIE LETNIM  2024 r.
ważny od 01.04.2024r. 

                                                                                                                                                   

1. Połów na jednym jeziorze Zakładu z wyjątkiem jezior licencyjnych, dwiema wędkami    

    lub spiningiem z łodzi lub dwiema wędkami z brzegu:

                               1 dzień           3 dni          7 dni            14 dni        cały sezon letni

    a) z brzegu            30,-                70,-            90,-              120,-                230,-

    b) z łodzi                50,-                90,-           110,-             160,-                350,-

2. Połów na dwóch jeziorach Zakładu z wyjątkiem jezior licencyjnych, dwiema wędkami    

    lub spiningiem z łodzi lub dwiema wędkami z brzegu:

                                                      3 dni          7 dni            14 dni        cały sezon letni

    a) z brzegu                                 80,-            100,-              120,-                250,-

    b) z łodzi                                    100,-           120,-             160,-                 380,-

3. Połów na wszystkich jeziorach Zakładu  z wyjątkiem jiezior licencyjnych, dwiema 

    wędkami lub spiningiem z łodzi lub dwiema wędkami z brzegu zgodnie z załączonym

    wykazem udostępnionych jezior:

                                                                                                              cały sezon letni

   a) z brzegu                                                                                                  260,-

   b) z łodzi                                                                                                      440,- 

 

4. Połów na jednym jeziorze licencyjnym dwiema wędkami lub spinningiem z łodzi lub    

   dwiema wędkami z brzegu:

                               1 dzień           3 dni          7 dni            14 dni        cały sezon letni

    a) z brzegu            40,-                80,-          100,-             130,-                  330,-

    b) z łodzi                60,-              100,-          140,-             190,-                 500,-

5. Połów na wszystkich jeziorach Zakładu, dwiema wędkami lub spiningiem z łodzi lub

    dwiema wędkami z brzegu zgodnie z załączonym wykazem udostępnionych jezior:

                                                                                                              cały sezon letni

   a) z brzegu                                                                                                  400,-

   b) z łodzi                                                                                                      600,- 

UWAGA:

           - Letni sezon wędkarki rozpoczyna się 01 kwietnia a kończy 30 listopada,

              sezon wędkowania z łodzi rozpoczyna się od 01 czerwca, za dodatkowa opłatą

              możliwość wędkowania z łodzi od 01 maja.

           - wykaz jezior udostępnionych do wędkowania stanowi integralną część cennika.

           - jezioro Wukśniki: zakaz spinningowania z łodzi i brzegu, zakaz trollingu,
             jezioro udostępnione do wędkowania z łodzi pozostałymi metodami

           - jezioro Długie - limit wydanych zezwoleń - 40szt

           - ceny zezwoleń zawierają podatek VAT w wysokości 23%

           - wędkowanie spiningiem z brzegu możliwe za dopłatą. Wartość dopłaty wynosi  

              50% różnicy pomiędzy opłatą z łodzi a z brzegu.                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

C E N N I K 

dopłat za wędkowanie z łodzi w miesiącu maj 2024 r. oraz za wędkowanie w nocy

    1. Połów z łodzi w miesiącu maju:

        a) dla wędkarzy posiadających zezwolenie na cały sezon.

            - cały miesiąc  - 120,- zł.

            - ½  miesiąca   -  70,- zł.

        b) dla wędkarzy posiadających zezwolenie sezonowe .

            1 dzień  - 25,- zł,         3 dni – 50,- zł.,      7 dni – 70,- zł,

        

        Dopłata dotyczy jezior zgodnie z wykupionym zezwoleniem na cały sezon 

        lub zezwoleniem sezonowym.              

 

    2. Połów w nocy na jeziorze Narie, Ruda Woda, Dziki Gil, Marąg

        i Bartężek  z brzegu i łodzi                           

        a) dla wędkarzy posiadających zezwolenie na cały sezon  -  200,- zł

        b) dla wędkarzy posiadających zezwolenie sezonowe .                                                   

              1 dzień – 40,- zł,  3 dni – 60,- zł,  7 dni – 100,- zł,  14 dni – 150,- zł

 

        UWAGA:

        Dopłata jest ważna tylko wraz ze zezwoleniem na wędkowanie na danym

        jeziorze.                                   

 

 

 

                                 DODATKOWE ZASTRZEŻENIA                                                                                                                                              

   1. Posiadacz  zezwolenia jest zobowiązany do amatorskiego połowu ryb zgodnie z                   Ustawą o Rybactwie Śródlądowym z dnia 24.09.2010 D.U. nr 200 poz. 1322 tekst

       jednolity i Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju  Wsi  nr 138 zdnia 12.11.2001         ze wszystkimi późniejszymi zmianami, zgodnie z Ustawą Prawo wodne z dnia   

       18.07.2001r. oraz z Ustawą o Ochronie Przyrody z 16.04.2004r. ze wszystkimi     

       zmianami.   

     

   2. Obowiązują następujące dzienne limity połowu: karp, lin, sandacz, szczupak,

       węgorz - 2 szt. Łącznie z w/w gatunków dziennie można złowić 6 szt. Wędkarza 

      obowiązuje dzienny limit połowu 10 kg

 

   3. Wędkowanie jest dozwolone od świtu do zmroku.

   4. Sezon letnich połowów wędkarskich trwa:

       - z brzegu – od 1.04 do 30.11

       - z łodzi    -  od 1.06 do 30.11

 

   5. Ponadto wędkujący zobowiązani są do przestrzegania zasad, ograniczeń i limitów 

       ustalonych w regulaminie amatorskiego połowu ryb na wodach Zakładu, który stanowi

       załącznik do zezwolenia.

   6. Łowiący ma bezwzględny obowiązek poddać się kontroli: Policji, Państwowej Straży

      Rybackiej i Leśnej oraz upoważnionych pracowników Zakładu Rybackiego Bogaczewo.

 

   7. W przypadku naruszenia w/w przepisów zezwolenie może być cofnięte bez

       odszkodowania.   

ZAKUP ZEZWOLENIA

 

Zezwolenie można wykupić samodzielnie, dokonując przelewu na podany poniżej numer konta. Potwierdzenie przelewu należy mieć przy sobie na wypadek kontroli.

Nr konta do wpłat

Bank Millennium

18 1160 2202 0000 0000 5688 6615

w tytule przelew należy wpisać:

imię i nazwisko, nazwa jeziora, na ile dni wykupione (data od - do), z brzegu czy z łodzi.

bottom of page