OPŁATY  ZA  WĘDKOWANIE  NA JEZIORACH
ZAKŁADU  RYBACKIEGO  BOGACZEWO  SP. Z O.O.

 W SEZONIE LETNIM  2022 r.

                                                                                                                                                  

1. Połów na jednym jeziorze Zakładu z wyjątkiem jezior licencyjnych, dwiema wędkami   

    lub spiningiem z łodzi lub dwiema wędkami z brzegu:

                               1 dzień           3 dni          7 dni            14 dni        cały sezon letni

    a) z brzegu           30,-                70,-             90,-              120,-                220,-

    b) z łodzi              50,-                90,-            110,-             160,-                340,-

 

2. Połów na dwóch jeziorach Zakładu z wyjątkiem jezior licencyjnych, dwiema wędkami

    lub spiningiem z łodzi lub dwiema wędkami z brzegu:

                                                    3 dni           7 dni           14 dni          cały sezon letni

   a) z brzegu                                 80,-             100,-            120,-                   240,-

   b) z łodzi                                   100,-             120,-           160,-                   370,-

 

3. Połów na wszystkich jeziorach Zakładu z wyjątkiem jezior licencyjnych, dwiema 

    wędkami lub spiningiem z łodzi  lub dwiema wędkami z brzegu   zgodnie z  

    załączonym wykazem udostępnionych jezior:

                                                                                                                cały sezon letni

  a) z brzegu                                                                                                   260,-      

  b) z łodzi                                                                                                      430,-

 

4. Połów na jednym jeziorze licencyjnym dwiema wędkami lub spinningiem z łodzi lub   

   dwiema wędkami z brzegu:

                               1 dzień           3 dni          7 dni            14 dni        cały sezon letni

    a) z brzegu           40,-                80,-            100,-             130,-               320,-

    b) z łodzi              60,-               100,-           140,-             190,-               480,-

 

5. Połów na wszystkich jeziorach Zakładu, dwiema wędkami lub spiningiem z łodzi  lub 

   dwiema wędkami z brzegu zgodnie z załączonym wykazem udostępnionych jezior:

                                                                                                                cały sezon letni

  a) z brzegu                                                                                                   400,-      

  b) z łodzi                                                                                                      580,-

 

6. Zezwolenie na jedno jezioro Zakładu wydane przez Straż Rybacką na  jeziorze.                                                

    1 dzień - 100,- zł

 

Uwaga.

            - Letni sezon wędkarki rozpoczyna się 01 kwietnia a kończy 30 listopada,

              sezon wędkowania z łodzi rozpoczyna sie od 01 czerwca, za dodatkowa opłatą

              możliwość wędkowania z łodzi od 01 maja.

           - wykaz jezior udostępnionych do wędkowania stanowi integralną część cennika.

           - jezioro Wukśniki: zakaz spinningowania z łodzi i brzegu, zakaz trollingu,

             jezioro udostępnione do wędkowania z łodzi pozostałymi metodami.

           - jezioro Długie - limit wydanych zezwoleń - 40szt

           - ceny zezwoleń zawierają podatek VAT w wysokości 23%

           - wędkowanie spiningiem z brzegu możliwe za dopłatą. Wartość dopłaty wynosi 

              50% różnicy pomiędzy opłatą z łodzi a z brzegu.                         

                      

                   

 

                                               DODATKOWE DOPŁATY

 

           Dopłat za wędkowanie z łodzi w miesiącu  maju 2022 r. oraz za                 

           wędkowanie w nocy

 

    1. Połów z łodzi w miesiącu maju:

        a) dla wędkarzy posiadających zezwolenie na cały sezon.

            - cały miesiąc  - 140,- zł.

            - ½  miesiąca   -  90,- zł.

        b) dla wędkarzy posiadających zezwolenie sezonowe .

            1 dzień  - 30,- zł,         3 dni – 70,- zł.,      7 dni – 100,- zł,

       

        Dopłata dotyczy jezior zgodnie z wykupionym zezwoleniem na cały sezon

        lub zezwoleniem sezonowym.             

 

    2. Połów w nocy na jeziorze Narie, Ruda Woda, Dziki Gil, Marąg

        i Bartężek  z brzegu i łodzi                           

        a) dla wędkarzy posiadających zezwolenie na cały sezon  -  280,- zł

        b) dla wędkarzy posiadających zezwolenie sezonowe .                                                   

              1 dzień – 60,- zł,  3 dni – 110,- zł,  7 dni – 170,- zł,  14 dni – 230,- zł

          

          UWAGA:

          Dopłata jest ważna tylko wraz ze zezwoleniem na wędkowanie na danym

          jeziorze.                                                                

 

 

 

                                        DODATKOWE ZASTRZEŻENIA                                                                                                                                                                                                          
 

  1. Posiadacz  zezwolenia jest zobowiązany do amatorskiego połowu ryb 

zgodnie z Ustawą o Rybactwie Śródlądowym z dnia 24.09.2010 D.U. nr 200 poz. 1322 tekst jednolity i Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju  Wsi  nr 138 z dnia 12.11.2001 ze wszystkimi późniejszymi zmianami, zgodnie z Ustawą Prawo wodne z 18.07.2001r. oraz z Ustawą 

o Ochronie Przyrody z 16.04.2004r. ze wszystkimi zmianami.   

     

   2. Obowiązują następujące dzienne limity połowu: karp, lin, sandacz,

szczupak, węgorz  - 4 szt. Łącznie z w/w gatunków dziennie można złowić 6 szt. Wędkarza obowiązuje dzienny limit połowu 10 kg

 

   3. Wędkowanie z nie zarejestrowanego i z nie oznakowanego sprzętu 

 pływającego jest zabronione.

 

   4. Wędkowanie jest dozwolone od świtu do zmroku.

   5. Sezon letnich połowów wędkarskich trwa:

- z brzegu – od 1.IV do 30.XI

- z łodzi    -  od 1.VI do 30.XI

 

   6. Ponadto wędkujący zobowiązani są do przestrzegania zasad, ograniczeń i 

limitów  ustalonych w regulaminie amatorskiego połowu ryb na wodach Zakładu, który stanowi załącznik do zezwolenia.

   7. Łowiący ma bezwzględny obowiązek poddać się kontroli: Policji, 

Państwowej Straży Rybackiej i Leśnej oraz upoważnionych pracowników

 Zakładu Rybackiego Bogaczewo.

 

   8. W przypadku naruszenia w/w przepisów zezwolenie może być cofnięte

Bez odszkodowania.  

WYKAZ JEZIOR

ZAKŁADU RYBACKIEGO BOGACZEWO

SPÓŁKA  Z O.O.

 

  •   jeziora udostępnione do wędkowania w okresie od 01.12.2020 r. do 31.03.2021  r.

 

1/ Całun ( Sunia )

2/ Duckie ( Ruda Woda )

3/ Marąg ( Kozia Góra )

4/ Ruś

5/ Sasiny

6/ Taftowo ( Tauty )

7/  Wukśniki ( Mysłaki )

8/ Dytrych ( Tonka )

9/ Żabi Róg

10/ Bartążęk

11/ Dziki Gil ( Kotkowo )

12/ Kanty

13/ Narie

14/ Sambród

15/ Budwity

16/ Okonie+Zimnochy

17/ Skiertąg

18/ Długie

 

Cena zezwolenia na jedno jezioro 160 zł,  na wszystkie jeziora udostępnione wymienione w powyższym wykazie 230 zł.

Cena na jedno jezioro na jeden miesiąc  120 zł

Cena na jedno jezioro na jeden dzień     30 zł

 

  •   jeziora licencyjne udostępnione do wędkowania w okresie od 01.12.2020 r. do 31.03.2021 r.

 

1/ Pozorty

2/ Miłakowo (Mildzie)                                                                                                                   

3/Gamerki

Cena zezwolenia licencyjnego na jedno jezioro 170 zł,  na dwa jeziora licencyjne wymienione w powyższym wykazie 200 zł.

Cena na jedno jezioro licencyjne  na jeden miesiąc  120 zł.

Cena na jedno jezioro licencyjne na jeden dzień   40 zł

 

  •   wszystkie jeziora Zakładu udostępnione + licencyjne 

Cena na wszystkie jeziora na cały sezon  300 zł

Cena na wszystkie jeziora na jeden miesiąc  200 zł

 

UWAGA :

Powyższe ceny są cenami brutto ( zawierają 23 % VAT )

Przy braku pokrywy lodowej wędkowanie może odbywać się dwiema wędkami z brzegu,  dwiema wędkami lub spinningiem z łodzi za dopłatą do zezwolenia zimowego:

1 dzień        - 25 zł

2 tygodnie   - 85 zł

 


 

Nr konta do wpłat

Bank Millennium

18 1160 2202 0000 0000 5688 6615